Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pobiedziska  sprawdź informacje Na Mapie gminy Pobiedziska

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Pobiedziska.

Mapa Geoportal Pobiedziska

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskachul. Kościuszki 4Pobiedziska, 62-010

Tel: 61 8977100

Fax: 61 8977124

Elektroniczna skrzynka podawcza: /Pobiedziska/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@pobiedziska.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Pobiedziska: 3021123

Witryna: www.pobiedziska.pl

Władze lokalne: Burmistrz Ireneusz Antkowiakumig@pobiedziska.pl

Gmina Pobiedziska w liczbach

Powierzchnia gminy Pobiedziska*

189 km2

402 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Pobiedziska*

19 943 mieszkańców

350 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Pobiedziska*

105 mieszkańców na km2

750 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pobiedziska

Geoportal Pobiedziska prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Pobiedziska

Jak powstał Geoportal gminy Pobiedziska?

Geoportal Pobiedziska powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Pobiedziska, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Pobiedziska umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Pobiedziska

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pobiedziska?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Pobiedziska;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Pobiedziska;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Pobiedziska;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Pobiedziska;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Pobiedzisk.
Informacje na Geoportalu Pobiedziska

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pobiedziska?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Pobiedziska;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Pobiedziska;
 • Rejestr MPZP Pobiedziska;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Pobiedziska;
 • Mapa Topograficzna gminy Pobiedziska;
 • Mapa Solarna gminy Pobiedziska;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Pobiedziska;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Pobiedziska

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pobiedziska?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pobiedziska.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Pobiedziska łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pobiedziskach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pobiedzisk zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Pobiedziska, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pobiedziska oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Pobiedziska. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pobiedzisk możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pobiedzisk. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Pobiedziska. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pobiedziska.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pobiedziskach.

  Geoportal gminy Pobiedziska posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Pobiedziska. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pobiedziskach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Pobiedziska przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pobiedziskach.

  W Geoportalu Pobiedziska przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Pobiedziska. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pobiedziskach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Pobiedziska zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Pobiedziska, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Pobiedziska oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Pobiedziska.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Pobiedziska. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Pobiedziska są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Pobiedziska podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Pobiedziska.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pobiedziskach. W Geoportalu gminy Pobiedziska udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pobiedziskach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Pobiedziska.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Pobiedziska. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Pobiedziska dla mieszkańców

Geoportal Pobiedziska jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pobiedziska. Na mapie Pobiedzisk sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Pobiedziska mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pobiedziska. Korzystając z map Geoportalu gminy Pobiedziska w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Pobiedziska są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Pobiedziska dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pobiedziska dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu